Op donderdag 25 oktober a.s. hebben we met onze BSO-locaties meegedaan aan de ‘Aan de Bakdag’. We hebben ons ontzettend ingezet om cupcakes te bakken en te verkopen. We hebben maar liefst 428 euro ingezameld voor het goede doel! Het goede doel voor dit jaar is SOS Kinderdorpen: voor het kinderdorp Meru in Kenia. In dit dorp staan 13 huizen waar 149 kinderen, die er anders alleen voor zouden staan, worden opgevangen onder de liefdevolle vleugels van een SOS moeder. Daarnaast worden er in een aantal huizen in het centrum van de stad jongeren begeleid naar zelfstandigheid. Ook een kleuterschool en een aantal scholen uit de gemeenschap worden geholpen met het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. We willen graag alle ouders en opa’s en oma’s en bedrijven bedanken voor het steunen van onze actie en het kopen van onze cupcakes.