Buitenschoolse opvang is geopend wanneer de basisschool gesloten is van maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot 18.00 uur.

In schoolweken zijn we geopend voorschools van 7.30-8.30 uur en naschools van 14.30-17.00/18.00 uur. Op vrije middagen van 12.00-17.00/18.00 uur. Op studiedagen zijn wij geopend aansluitend einde schooltijd.

In vakanties zijn we de hele dag geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur en op vrije dagdelen van de basisschool kunnen kinderen ook onze opvang bezoeken. Opvang kan per hele dag of een dagdeel, een ochtend of een middag, afgenomen worden.

Verlengde opvang is in overleg mogelijk van 7.00 uur tot 7.30 in schoolweken. In vakantieweken van 7.00-7.30 uur en tussen de middag van van 12.00 tot 12.45 en van 12.45 tot 13.30 uur.

Op algemeen erkende feestdagen, 2e Paasdag, Koningsdag, 5 mei (1x per 5 jaar), Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag, is onze opvang gesloten.

Aanmelden

Om uw kind(eren) aan te melden voor peuter- en / of kinderopvang kunt u naar onze online aanmeldingsformulieren gaan.

Online aanmelden Rondleiding aanvragen