Ondanks dat er vooraf voorzieningen zijn getroffen, kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Calamiteiten zijn onverwachte en meestal heftige gebeurtenissen die zeer ingrijpend zijn voor kleine kinderen, ouders en medewerkers op een kinderopvangverblijf. We hebben een calamiteitenplan opgesteld met als doel om een bedrijfhulpverleningsorganisatie te creëren die in geval van een noodsituatie of dreigende noodsituatie tijdig en snel kan worden ingeschakeld en doelmatig kan optreden om, voor zover mogelijk, de oorzaak van de noodsituatie helemaal of gedeeltelijk ongedaan te maken en de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken.

Aanmelden

Om uw kind(eren) aan te melden voor peuter- en / of kinderopvang kunt u naar onze online aanmeldingsformulieren gaan.

Online aanmelden Rondleiding aanvragen