Met ingang van 1 september a.s. gaat de nieuwe peutergroep in locatie De Haambrink in Mariaparochie open. In deze groep willen we kinderen van 2 tot 4 jaar van harte welkom heten om gezellig te komen spelen met leeftijdsgenootjes. Op woensdag 28 augustus a.s. van 11.00 uur tot 13.00 uur kunnen ouders, kinderen en belangstellenden alvast een kijkje nemen in de nieuwe groep.