Onze kinderopvang heeft als doelstelling het opvangen, verzorgen en opvoeden van kinderen in de leeftijd van 10 weken tot het moment dat ze naar de basisschool of middelbare school gaan. Alle kinderen kunnen gebruik maken van onze kinderopvang, ook kunnen kinderen geplaatst worden op sociale en/of medische indicatie, bij bijzondere gezinsomstandigheden of bij overbelasting van één van de ouders.

Onze kinderopvang biedt de zekerheid dat kinderen op een verantwoorde manier worden verzorgd en begeleid. In principe kunnen alle kinderen die geen te specialistische, geneeskundige, verpleegkundige of therapeutische hulp nodig hebben aangemeld worden voor onze opvang.

Aanmelden

Om uw kind(eren) aan te melden voor peuter- en / of kinderopvang kunt u naar onze online aanmeldingsformulieren gaan.

Online aanmelden Rondleiding aanvragen