Onze kinderopvang kent verschillende groepen met vaste pedagogisch medewerkers, waarin kinderen worden opgevangen die qua leeftijd en ontwikkeling ongeveer eenzelfde fase doorlopen.
We kiezen bewust voor de bovenstaande zgn. ‘horizontale’ groepsindeling omdat we vinden dat we alle kinderen in alle verschillende leeftijden op deze manier de beste verzorging en opvang kunnen bieden. De groepsruimte met spelmateriaal is helemaal afgestemd op de leeftijd en interesse van de kinderen. Ook de pedagogisch medewerkers zijn volledig op de leeftijdsgroep ingesteld.

Voor de baby’s betekent dit voldoende rust, regelmaat en de optimale verzorging en aandacht die ze nodig hebben. Aan kinderen van 0 tot 1 jaar die onze opvang bezoeken worden maximaal twee vaste pedagogisch medewerkers toegewezen. Als het kind aanwezig is, is er altijd één van de twee vaste medewerkers op de groep aanwezig.

Voor de peuters betekent dit een groep die is afgestemd op de leeftijd èn het programma wat we de kinderen bieden ‘Uk en Puk’. De peutergroep heeft verschillende hoeken, voldoende klautermogelijkheden, spelmateriaal om te ontdekken en de uitdaging die deze groep nodig heeft. Daarnaast is er de drie plus groep op een aantal locaties.
In deze groep worden activiteiten aangeboden die gericht zijn op de oudste peuters vanaf drie jaar en de kinderen worden spelenderwijs voorbereid op de stap naar de basisschool.

De buitenschoolse opvang kinderen hebben weer andere interesses, uitdaging en begeleiding nodig. Ook hier is de groepsleiding, de groep en het spelmateriaal op afgestemd. Binnen de buitenschoolse opvang werken we met verschillende thema’s en hierbinnen organiseren we verschillende activiteiten en uitstapjes.

Aanmelden

Om uw kind(eren) aan te melden voor peuter- en / of kinderopvang kunt u naar onze online aanmeldingsformulieren gaan.

Online aanmelden Rondleiding aanvragen