Het Uk en Puk thema in de kinderopvang is momenteel Oef wat warm! De activiteiten; lezen, vertellen, zingen en spelletjes staan in het teken van dit thema. De groep is gezellig ingericht. Ervaren wat warm en koud is, wanneer draag je warme en wanneer koude kleding, ijsklontjes smelten wanneer ze warm worden, lekker spetteren met water, ijsjes maken enz.