Natuurlijk zullen we er alles aan doen om kinderen en ouders zo goed mogelijke opvang te bieden. Als ouders het idee hebben dat er in de opvang iets niet in orde is dan zullen we dit met ouders naar tevredenheid op lossen.

Kinderopvang Bambino heeft voor klachten van ouders/verzorgers een interne klachtenprocedure opgesteld en is geregistreerd bij de landelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

De interne klachtenprocedure Kinderopvang Bambino en Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen kunt u Interne klachtenprocedure Kinderopvang Bambino hier vinden.

Aanmelden

Om uw kind(eren) aan te melden voor peuter- en / of kinderopvang kunt u naar onze online aanmeldingsformulieren gaan.

Online aanmelden Rondleiding aanvragen