Onze pedagogische medewerkers hebben een diploma dat gekwalificeerd is voor het werken in de kinderopvang, een VVE certificaat bijv. “Uk en Puk” ,een certificaat Kinder EHBO en -reanimatie. Onze organisatie heeft een opleidingsplan waarin de opleiding en ontwikkeling van pedagogisch medewerkers is opgenomen o.a. de specifieke scholing van alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken. Er worden jaarlijks diverse cursussen en trainingen gevolgd die voor het werken met kinderen van belang zijn.

Aanmelden

Om uw kind(eren) aan te melden voor peuter- en / of kinderopvang kunt u naar onze online aanmeldingsformulieren gaan.
Als u liever uw kind(eren) niet online aanmeldt, maar via een formulier, dan kunt u deze ook downloaden.

Online aanmelden Rondleiding aanvragen