Onze pedagogische medewerkers hebben een diploma dat gekwalificeerd is voor het werken in de kinderopvang, aangevuld met een VVE certificaat bijv. “Uk en Puk”. Jaarlijks volgen medewerkers de scholing Kinder EHBO en -reanimatie en een cursus BHV. Onze organisatie heeft een opleidingsplan waarin de opleiding en ontwikkeling van pedagogisch medewerkers is opgenomen o.a. de specifieke scholing van alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken.

Aanmelden

Om uw kind(eren) aan te melden voor peuter- en / of kinderopvang kunt u naar onze online aanmeldingsformulieren gaan.

Online aanmelden Rondleiding aanvragen