Binnen Kinderopvang Bambino vinden we het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen die betrekking hebben op de opvang van hun kind(eren).

Daarom is er per locatie een oudercommissie. Zij behartigen de belangen van kinderen en ouders binnen Kinderopvang Bambino.

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang over bijv. kwaliteitsbeleid, pedagogisch beleid, voedingsaangelegenheden, prijs, openingstijden enz.

Vanuit de Wet Kinderopvang zijn er regels en richtlijnen opgesteld. Dit wordt vertaald in het Reglement Oudercommissie van Kinderopvang Bambino.

Ouders kunnen voor allerlei vragen en informatie terecht bij de oudercommissie van de kinderopvanglocatie van hun kind(eren). Dit kan hiernaast via Contact opnemen met oudercommissie. En natuurlijk kunnen ouders ook altijd oudercommissieleden persoonlijk benaderen.

 

Aanmelden

Om uw kind(eren) aan te melden voor peuter- en / of kinderopvang kunt u naar onze online aanmeldingsformulieren gaan.

Online aanmelden Rondleiding aanvragen