Binnen Bambino kennen we kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang van 4 tot 13 jaar. De buitenschoolse opvang is onderverdeeld in voorschoolse, naschoolse opvang, opvang op vrije middagen en vakantieopvang (hele en/of halve dagen).

Aanmelden

Om uw kind(eren) aan te melden voor peuter- en / of kinderopvang kunt u naar onze online aanmeldingsformulieren gaan.
Als u liever uw kind(eren) niet online aanmeldt, maar via een formulier, dan kunt u deze ook downloaden.

Online aanmelden Rondleiding aanvragen