Uitgangspunt binnen onze opvang is kinderen een super fijne dag bezorgen en dat ze zich echt thuis voelen bij ons.

Voor ouders zijn we een professionele organisatie waaraan ouders met een goed gevoel hun kind kunnen toevertrouwen. Daarbij vinden we het zeer belangrijk dat onze medewerkers binnen een goed werkklimaat een fijne en uitnodigende sfeer uitstralen naar kinderen en ouders.

Aanmelden

Om uw kind(eren) aan te melden voor peuter- en / of kinderopvang kunt u naar onze online aanmeldingsformulieren gaan.

Online aanmelden Rondleiding aanvragen