Alle kinderen van 2 tot 4 jaar zijn van harte welkom op onze peuteropvang.

Op alle peutergroepen van Bambino bieden we een speciaal programma ‘Uk en Puk’ aan dat de ontwikkeling van elk kind en de doorgaande lijn van de voorschoolse periode naar de basisschool bevorderd.

In onze peuteropvang draait alles om het welzijn, het plezier en het bevorderen van de ontwikkeling van de kinderen. Onze locaties voor peuteropvang  kennen een groepsruimte voor maximaal 16 peuters, waar gespeeld en gegeten wordt, een verschoonruimte en een uitdagende, veilige speelruimte buiten. De inrichting van de groepsruimte binnen en buiten is afgestemd op de leeftijd van de kinderen; voldoende speel- en beweegplekken, maar ook plekken om bijv. rustig een boekje te lezen of samen te knutselen. De buitenruimtes bieden veel uitdaging en zijn dusdanig ingericht dat de kinderen volop kunnen spelen, experimenteren met natuurlijke materialen, dingen kunnen ondernemen met elkaar en met de groepsleiding en plezier kunnen maken. Buiten spelen vinden we een hele belangrijke activiteit voor kinderen, daarom bieden we elke dag volop gelegenheid hiervoor.

Programma
Alle peuters krijgen aan de hand van thema’s die aansluiten bij hun beleving een voor- en vroegschools programma (VVE) aangeboden. Thema’s die aan bod komen kunnen zijn: Dit ben ik, Mijn familie, Eet smakelijk, Wat heb je aan vandaag? Daarnaast wordt er aandacht besteed aan jaarlijks terugkomende thema’s bijv. de seizoenen en Sinterklaas.

Een dagdeel bestaat uit vaste steeds terugkerende momenten. Dit biedt de kinderen herkenning, veiligheid en vertrouwen in de speelomgeving en de begeleiding op de groep. Naast de vaste momenten wordt er door de begeleiding voldoende variatie aangeboden, zodat de peuters leren omgaan met de verschillende materialen en spelmogelijkheden. Kinderen worden zowel individueel als in groepsverband begeleid. De speelruimten zijn ingedeeld in verschillende speelhoeken bijv. een huishoek, een bouwhoek, een klimhoek, een knutselhoek enz. Spelen is heel belangrijk voor peuters. Spelenderwijs kunnen ze de wereld om zich heen ontdekken en zullen alle ontwikkelingsaspecten (lichamelijke, verstandelijke, sociaal-emotionele, taal, rekenen en creatieve zelfredzaamheid) afwisselend en zo optimaal mogelijk aan bod komen.

Ontwikkelingsvolgsysteem
Om de ontwikkeling van de peuters goed in beeld te krijgen werken we met een zgn. ‘ontwikkelingsvolgsysteem’. We vinden het belangrijk om een ontwikkelingsachterstand van een kind in een vroeg stadium te signaleren en hier de nodige aandacht aan te schenken. Samen met ouders en indien nodig een deskundige kan er naar een juiste aanpak van de achterstand gezocht worden, afgestemd op de mogelijkheden en de behoeften van het kind. De ontwikkeling die het kind doormaakt in de peuteropvang is waardevol voor de leerkracht van de basisschool. Samen met het basisonderwijs is een overdrachtsformulier ontwikkeld. Het overdrachtsformulier wordt door de medewerker van de peuteropvang samen met de ouders ingevuld en besproken. In overleg met ouders wordt het overdrachtsformulier overhandigd aan de leerkracht van het basisonderwijs. Indien gewenst vindt er een persoonlijke overdracht plaats tussen de medewerker kinderopvang, ouders en de leerkracht van het basisonderwijs. Op deze manier is een goede doorlopende zorg- en ontwikkelingslijn naar het basisonderwijs gewaarborgd.

Aanmelden

Om uw kind(eren) aan te melden voor peuter- en / of kinderopvang kunt u naar onze online aanmeldingsformulieren gaan.

Online aanmelden Rondleiding aanvragen