We bieden kinderopvang aan vanuit een doordachte pedagogische visie. Deze visie hebben we beschreven in ons pedagogisch beleidsplan en werkplan. Elke locatie kent daarnaast werkafspraken speciaal gericht op de locatie. Beleidsplan,  werkplan en werkafspraken zijn op de locaties aanwezig en voor ouders en belangstellenden toegankelijk.

In onze opvang draait alles om het welzijn, het plezier en de veiligheid van kinderen.
Onze kinderopvang probeert een goede aanvulling te zijn op de opvoeding thuis. De medewerkers streven ernaar voor de kinderen een gezellige en huiselijke sfeer te scheppen, waarin kinderen zich veilig en geborgen voelen. Er wordt aandacht geschonken aan de ontwikkeling van zelfvertrouwen, betrokkenheid en een positief zelfbeeld.

We hebben oog voor de lichamelijke zorg en ontwikkeling van elk kind, de motoriek, de taalontwikkeling en de omgang met andere kinderen en volwassenen. Er wordt op een natuurlijke manier aandacht geschonken aan normen en waarden. In de kinderopvang 0-4 jaar gebruiken we hierbij het programma Uk en Puk

Het spel staat hierbij centraal. Spelen is voor de kinderen de mogelijkheid om op een creatieve manier hun gevoelens, aanleg en verlangens te uiten. Ieder kind is uniek en op basis van aanleg en karakter moet ieder kind ruimte krijgen zich op zijn of haar eigen manier en tempo te kunnen ontwikkelen.

Samengevat wordt er aan de vier onderstaande basisdoelen/competenties aandacht besteedt:

Aanmelden

Om uw kind(eren) aan te melden voor peuter- en / of kinderopvang kunt u naar onze online aanmeldingsformulieren gaan.

Online aanmelden Rondleiding aanvragen