Om ervoor te zorgen dat kinderen hun sociale competenties kunnen ontwikkelen is het belangrijk dat ze in een vaste groep komen waar voldoende leeftijdsgenootjes aanwezig zijn. Onze opvang werkt daarom met horizontale (leeftijds-)groepen. Medewerkers zorgen ervoor dat er voldoende tijd en ruimte is zodat kinderen op eigen initiatief met andere kinderen kunnen spelen. Pedagogisch medewerkers dienen de activiteiten die kinderen ondernemen adequaat te begeleiden. Kinderen moeten ruimte krijgen om te experimenteren; door bv. een conflict  te hebben en deze zelf weer op te lossen, rekening te houden met elkaar, eerlijk te delen. Zo leren kinderen te functioneren in een groep, om steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.

Aanmelden

Om uw kind(eren) aan te melden voor peuter- en / of kinderopvang kunt u naar onze online aanmeldingsformulieren gaan.

Online aanmelden Rondleiding aanvragen